Aniridia is a devastating ocular disease requiring intensive eye care, social and community support from birth and throughout an individual’s lifetime.

Recent News

© 2019 Aniridia-net.eu – University of Cologne – Webdesign by Effect Group Ltd.

Survey Norwegian

Velg en tekst for å høre den opplest.

Step 1 of 23

EU COST Action ANIRIDIA-NET planlegger å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få en bedre forståelse for hvordan synshemming påvirker daglig livskvalitet for personer som har aniridi. Målet er å øke kunnskapen blant leger, forskere og andre om de viktigste spørsmålene vedrørende aniridi og synshemming sett fra personer som lever med aniridi sitt perspektiv. Din tilbakemelding er veldig viktig og vi takker deg for tiden du bruker på å gjennomføre denne første europeiske aniridi-undersøkelsen.